Πρόσκληση για πρόσληψη ανεξάρτητου αποτιμητή για την αξιοποίηση του ακινήτου Ιαματική Πηγή και Camping Κονιαβίτη

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS