Πρόσκληση για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση για την προμήθεια οχημάτων για ΓΓΠΠ, περιφερειακά τοπικά κέντρα πολιτικής προστασίας και εθελοντικούς οργανισμούς

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS