Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον τακτικό έλεγχο χρήσης 2021 της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Το ΤΑΙΠΕΔ ζητά με την παρούσα την υποβολή προσφορών από εταιρείες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεών του.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο της Πρόσκλησης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ