Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον τακτικό έλεγχο χρήσης 2022 της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο της Πρόσκλησης

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ