Πρόσκληση: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Στρατηγικής & Αναδιάρθρωσης

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ανακοινώνει την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Στρατηγικής και Αναδιάρθρωσης αναφορικά με συμμετοχές του Ελληνικού Δημοσίου σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε το αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης στα “Σχετικά Αρχεία” της σελίδας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS