Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπο-παραχώρηση του λιμένος “Φίλιππος Β΄”, Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.

Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπο-παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης σταθμού πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του λιμένος “Φίλιππος Β΄”, Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS