Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής στον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε.: Απαντήσεις & Διευκρινίσεις σε Ερωτήσεις Ενδιαφερομένων (2)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS