Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπό-παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του λιμένα Φίλιππος Β’, Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.: Οίκοθεν Διευκρίνιση

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS