Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπο-παραχώρηση του Λιμένος Φίλιππος Β’ εντός του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε.: Απαντήσεις & Διευκρινίσεις σε Ερωτήσεις Ενδιαφερομένων (4)

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS