Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του μεταλλείου Λάρυμνας και του μεταλλείου στο Λούτσι, που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο: Παροχή Απαντήσεων & Διευκρινίσεων σε Ερωτήματα Ενδιαφερομένων ΙΙΙ

Επιπρόσθετες απαντήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν από Ενδιαφερόμενα Μέρη, αναφορικά με την Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του μεταλλείου Λάρυμνας και του μεταλλείου στο Λούτσι, που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο (στα Αγγλικά).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS