Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς χρηματιστηριακές εταιρίες (ΑΧΕΠΕΥ) για την παροχή χρηματιστηριακών υπηρεσιών στο ΤΑΙΠΕΔ

To ΤΑΙΠΕΔ προσκαλεί διεθνείς και ελληνικές χρηματιστηριακές εταιρίες (ΑΧΕΠΕΥ) να υποβάλουν προσφορές για την εκτέλεση χρηματιστηριακών εντολών του ΤΑΙΠΕΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στο έγγραφο της πρόσκλησης, στα “Σχετικά Αρχεία” της σελίδας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS