Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση της πλειοψηφίας της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε

Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την απόκτηση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ αναφερθείτε στα “Σχετικά Αρχεία” της σελίδας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS