Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπο-παραχώρηση του δικαιώματος κατασκευής, λειτουργίας, διαχείρισης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα Κέρκυρας (Μαρίνα Mega Yachts)

Το ΤΑΙΠΕΔ ξεκίνησε διεθνή διαγωνισμό δύο φάσεων για την ανάδειξη επενδυτή στον οποίο θα παραχωρηθεί το δικαίωμα κατασκευής, λειτουργίας, διαχείρισης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα Κέρκυρας (Μαρίνα Mega Yachts).

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS