Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απόκτηση δικαιώματος πλήρους κυριότητας επί (α) ακινήτου στην περιοχή της Ασπροβάλτας, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και / ή (β) επί ακινήτου στην περιοχή της Νέας Ηρακλείτσας, Περιφερειακή Ενότητας Καβάλας

Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει την πρόσκληση για την απόκτηση δικαιώματος πλήρους κυριότητας επί (α) ακινήτου στην περιοχή της Ασπροβάλτας, Δήμος Βόλβης, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και / ή (β) επί ακινήτου στην περιοχή της Νέας Ηρακλείτσας, Δήμος Παγγαίου, Περιφερειακή Ενότητας Καβάλας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ανακοίνωση στo “Σχετικό Υλικό” της σελίδας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS