Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την αξιοποίηση τμήματος του ακινήτου “Castello Bibelli”, στην περιοχή “Κάτω Κορακιάνα”, Δήμου Κέρκυρας, Νήσος Κέρκυρας

Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει την πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την αξιοποίηση τμήματος του ακινήτου “Castello Bibelli”, στην περιοχή “Κάτω Κορακιάνα”, Δήμου Κέρκυρας, Νήσος Κέρκυρας.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ανακοίνωση στo “Σχετικό Υλικό” της σελίδας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS