Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την αξιοποίηση τμήματος του ακινήτου “Castello Bibelli”, στην περιοχή “Κάτω Κορακιάνα”, Δήμου Κέρκυρας, Νήσος Κέρκυρας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS