Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Αξιοποίηση Tμήματος της Πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών στην περιοχή Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS