ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την απόκτηση εμπράγματου δικαιώματος κυριότητας επί δέκα πέντε (15) ακινήτων στην περιοχή Αγίου Στεφάνου, κτηματική περιφέρεια Δήμου Κέρκυρας, Δημοτική Ενότητα Κασσωπαίων, Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS