Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Ανεξάρτητου Αποτιμητή για την Αξιοποίηση Τμήματος του Ακινήτου της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών που βρίσκεται στην περιοχή Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο (στα Αγγλικά).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS