Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για τη σύναψη Συμφωνιών-Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας και υλοποίησης στρατηγικών έργων υποδομής για τα οποία είναι αρμόδια η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ: Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα συνημμένα έγγραφα (στην αγγλική γλώσσα).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS