Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου σύνταξης και λήψης γνωμοδοτήσεων σχετικά με το δίκαιο και εύλογο της συναλλαγής (Fairness Opinion) σχετικά με την επέκταση της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) καλεί πιστωτικά ιδρύματα ή ΕΠΕΥ να υποβάλλουν προσφορές για την ανάθεση του έργου σύνταξης και λήψης γνωμοδοτήσεων σχετικά με το δίκαιο και εύλογο της συναλλαγής (Fairness Opinion) σχετικά με την επέκταση της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε. (κείμενο στα Αγγλικά).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε  στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS