Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών νομικού συμβούλου προς το ΤΑΙΠΕΔ αναφορικά με την αξιοποίηση του λιμένα Μυκόνου

To ΤΑΙΠΕΔ προτίθεται να ορίσει νομικό σύμβουλο για την παροχή σε αυτό συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τις πιθανές εναλλακτικές αξιοποίησης του Λιμένα Μυκόνου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS