Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών νομικού συμβούλου προς το ΤΑΙΠΕΔ αναφορικά με την αξιοποίηση της μαρίνας Ρόδου

Στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης αξιοποίησης της μαρίνας Ρόδου, το ΤΑΙΠΕΔ επιθυμεί να συνεργαστεί και να λάβει υπηρεσίες από εξειδικευμένες και έμπειρες δικηγορικές εταιρείες και δικηγορικά γραφεία με αποδεδειγμένη πρόσφατη εξειδίκευση και εμπειρία, που θα το συνδράμει επί του συνόλου των ζητημάτων ελληνικού (και τυχόν ενωσιακού) δικαίου αναφορικά με την αξιοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS