Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την πρόσληψη ανεξάρτητου αποτιμητή για την πώληση τεσσάρων (4) ακινήτων στο εξωτερικό (Αγγλικά)

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στο έγγραφο στην ενότητα “Σχετικό Υλικό” της σελίδας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS