Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την πρόσληψη Νομικού Συμβούλου για το ακίνητο Ακτή & Κάμπινγκ Ποσειδίου Χαλκιδικής

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS