Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου αποτιμητή για την αξιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε. – Λιμένας Φίλιππος Β’

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο (στα Αγγλικά).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS