Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παραχώρηση της μαρίνας Πύλου

Το ΤΑΙΠΕΔ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν Προσφορά προκειμένου να συμμετάσχουν σε διεθνή δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σε μία φάση για την παραχώρηση του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών διαχείρισης λιμένα (υπηρεσίες ελλιμενισμού και άλλες υπηρεσίες) και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των κινητών και/ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων εντός της χερσαίας και της θαλάσσιας ζώνης της Μαρίνας Πύλου για περίοδο 40 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS