Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου αποτιμητή σχετικά με την αξιοποίησης της Μαρίνας Καλαμαριάς

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS