Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υλοποίησης για την Παρακολούθηση της Εφαρμογής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) καλεί ενδιαφερόμενες εταιρείες, ή κοινοπραξίες ή ενώσεις εταιρειών, με αποδεδειγμένη εξειδίκευση και μεγάλη εμπειρία στον τομέα της ανάπτυξης και υλοποίησης σύνθετων έργων μεγάλης κλίμακας που αφορούν σε ακίνητα και υποδομές, να υποβάλλουν προσφορές για το έργο της παρακολούθησης της εφαρμογής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά.

Οι Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν γνώση και εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και εκπόνησης σύνθετων αναπτυξιακών έργων μεγάλης κλίμακας σε ακίνητα και υποδομές, σε θέματα συντονισμού, επίβλεψης και παρακολούθησης της υλοποίησης σύνθετων επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς και γνώση και εξειδίκευση στον τομέα της κείμενης ελληνικής πολεοδομικής, χωροταξικής, περιβαλλοντικής και επενδυτικής νομοθεσίας,  και ειδικότερα της νομοθεσίας  που διέπει την χωροθέτηση και ανάπτυξη του  Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά.

Εξειδικευμένη εμπειρία στην παρακολούθηση διεθνών πρακτικών και τάσεων που επικρατούν σε θέματα αστικής ανάπτυξης μεγάλων πόλεων θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν.

Το γενικό αντικείμενο των Υπηρεσιών αφορά στην παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και συντονισμού, στην παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης τεχνικής συνδρομής και χορήγησης χρηματοοικονομικής και νομικής γνώμης και συμβουλής.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS