Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την πώληση ακινήτου, κείμενου στον πρώην εργοταξιακό χώρο του έργου ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS