Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την πρόσληψη Ανεξάρτητου Αποτιμήτη για την αξιοποίηση της Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. μέσω πώλησης πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο (στα αγγλικά).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS