«Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Πρόσληψη Νομικού Συβούλου στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου για το ακίνητο Καραθώνα»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS