Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την πρόσληψη συμβούλου οργανωσης και συντονισμού προγράμματος και έργου αξιοποίησης ακινήτων στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ

Το ΤΑΙΠΕΔ επιθυμεί να συνεργαστεί και να λάβει υπηρεσίες από εξειδικευμένο και έμπειρο σύμβουλο οργάνωσης  και συντονισμού , ο οποίος θα συνδράμει και θα υποστηρίξει το ΤΑΙΠΕΔ στον σχεδιασμό, στον προγραμματισμό, στην υλοποίηση, στην επιτελική παρακολούθηση και στον συντονισμό των εργασιών που  αφορούν στην υλοποίηση του Προγράμματος Αξιοποίησης Ακινήτων του χαρτοφυλακίου του.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ