Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για υπηρεσίες Νομικού Συμβούλου, εξειδικευμένου σε θέματα κρατικών ενισχύσεων, σχετικά με την αξιοποίηση μεταλλευτικών δικαιωμάτων και περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου (μισθωμένων στη ΛΑΡΚΟ Α.Ε.)-Διευκρίνιση

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο (στα Αγγλικά).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS