Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου σχετικά με την αξιοποίηση μεταλλευτικών δικαιωμάτων και περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου (μισθωμένων στη ΛΑΡΚΟ Α.Ε.) – Παροχή διευκρινήσεων σε ερωτήματα ενδιαφερομένων μερών

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο (στα Αγγλικά).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS