Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για υπηρεσίες Ανεξάρτητου Αποτιμητή σχετικά με την αξιοποίηση επτά ακινήτων του e-Auction IX

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο (στα Αγγλικά).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS