Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για υπηρεσίες Ανεξάρτητου Αποτιμητή σχετικά με την αξιοποίηση μεταλλευτικών δικαιωμάτων και περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου (μισθωμένων στη ΛΑΡΚΟ Α.Ε.)

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο (στα αγγλικά).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS