Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για υπηρεσίες ανεξάρτητου αποτιμητή για το έργο της Αττικής Οδού

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου αποτιμητή στο ΤΑΙΠΕΔ για το έργο της παραχώρησης της Αττικής Οδού.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο (στα Αγγλικά).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS