Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την παροχή νομικών υπηρεσιών ευρωπαϊκού δικαίου για το συντονισμό των υποθέσεων ενώπιων των ευρωπαϊκών αρχών

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ανακοινώνει την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την παροχή νομικών υπηρεσιών ευρωπαϊκού δικαίου για το συντονισμό των υποθέσεων ενώπιων των ευρωπαϊκών αρχών.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το κείμενο της πρόσκλησης (διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά) το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ενότητα “Σχετικά Αρχεία” της σελίδας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS