Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την παροχή νομικών υπηρεσιών Ευρωπαϊκού Δικαίου σχετικά με την αποκρατικοποίηση της εταιρίας «Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Α.Ε. (ΟΔΙΕ)

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ανακοινώνει την πρόσκληση για την υποβολή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σχετικά με την αποκρατικοποίηση της εταιρίας «Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος  Α.Ε. (ΟΔΙΕ)

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το κείμενο της πρόσκλησης που βρίσκεται στην ενότητα “Σχετικά Αρχεία” της σελίδας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS