Πρόσκληση υποβολής πρότασης προς τον δικαιούχο για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Τεχνολογικό Πάρκο ThessINTEC» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» – 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS