Πρόσκλησης Υποβολής Εκ Ενδιαφέροντος για την για την υπο-παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων, σε τμήμα του λιμένα Φίλιππος Β΄, Ο. Λ. Καβάλας Α.Ε.: Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής

Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 5.4. της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπο-παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων, σε τμήμα του λιμένα Φίλιππος Β΄, ΟΛΚ Α.Ε. (η “Πρόσκληση”), που δημοσιεύθηκε στις 17 Ιουλίου 2020,  το Ταμείο ανακοινώνει, ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020, έως 17:00 (Ελληνική ώρα).

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη έχουν το δικαίωμα να απευθύνουν συγκεκριμένα αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 5.4. της Πρόσκλησης μέχρι την 8η Οκτωβρίου 2020, έως τις 17.00 (Ελληνική ώρα).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS