Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Στρατηγικής & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης αναφορικά με τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS