Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την πρόσληψη Νομικού Συμβούλου αναφορικά με την αξιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Βόλου

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS