Προσωρινές Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς-31.12.2011

Το ΤΑΙΠΕΔ δημοσιεύει τις προσωρινές Οικονομικές Καταστάσεις  σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιόδου 01.07.2011 – 31.12.2011

Μπορείτε να βρείτε τις Οικονομικές Καταστάσεις στην ενότητα “Σχετικό Υλικό” της σελίδας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ