Ψηφιακό Μέρισμα

Ολοκληρωμένο

Υποδομές

Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων είναι εθνικός πόρος υψηλής οικονομικής σημασίας, καθώς επιτρέπει τη λειτουργία των τηλεοπτικών/ραδιοφωνικών σταθμών και των παρόχων κινητής τηλεφωνίας.

Η τρέχουσα σταδιακή μετάβαση του τηλεοπτικού σήματος από αναλογικό σε ψηφιακό θα απελευθερώσει ένα σημαντικό εύρος του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, με το σημαντικότερο μέρος να είναι γνωστό και ως «Ψηφιακό Μέρισμα». Το «Ψηφιακό Μέρισμα» καθώς και άλλες περιοχές του ραδιοφάσματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νέες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και τηλεοπτικών εκπομπών όπως:

  • Βελτιωμένη Ασύρματη Ευρυζωνικότητα (wireless broadband), προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ταχέως αυξανόμενη ζήτηση για κινητή πρόσβαση στο διαδίκτυο, να βελτιωθεί η λήψη εντός των κτιρίων και να αυξηθεί η κάλυψη αγροτικών περιοχών, κάτι σημαντικό για την Ελλάδα λόγω των γεωγραφικών χαρακτηριστικών της.
  • Εκπομπή τηλεοπτικού σήματος σε φορητές συσκευές (Mobile TV), επιτρέποντας στους χρήστες να δέχονται και να παρακολουθούν πολλαπλά κανάλια
  • Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση (DTT), για εκπομπή μεγαλύτερου αριθμού ψηφιακών καναλιών, σήματος υψηλής ευκρίνειας (High Definition) και άλλων διαδραστικών υπηρεσιών (π.χ. video on demand)

Το Ταμείο, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και την EETT, επιθυμεί να χορηγήσει τα δικαιώματα χρήσης του φάσματος σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ειδικά σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και τηλεοπτικούς σταθμούς. Οι συχνότητες αυτές περιλαμβάνουν:

  • Τις ζώνες ΙV και V των UHF, που περιλαμβάνουν και την περιοχή 790-862 MHz που αποτελεί το «Ψηφιακό Μέρισμα».
  • Την περιοχή 2.500-2.690 MHz

DOWNLOADS

Σχετικά Άρθρα

Διευκρίνηση που αφορά στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την εκπόνηση μελετών για τις αναγκαίες εργασίες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και την κατασκευή / επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων υφιστάμενων ερευνητικών κέντρων – Β.4: Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ)

Παροχή απαντήσεων επί διευκρινήσεων που αφορούν στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την εκπόνηση μελετών για τις αναγκαίες εργασίες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και την κατασκευή / επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων υφιστάμενων ερευνητικών κέντρων

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος και Τηλεφωνικού Κέντρου (Γραμμή Ενημέρωσης Επενδυτή)», για το ΟΠΣ-Στρατηγικές Επενδύσεις, με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Οίκοθεν διευκρίνιση στα πλαίσια της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού, η οποία δημοσιεύθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. στις 20 Ιανουαρίου 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη Συμφωνιών Πλαίσιο ανάθεση εκπόνησης μελετών που αφορούν έργα προτεραιότητας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

Απαντήσεις επί ερωτημάτων παροχής διευκρινίσεων στα πλαίσια της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού, η οποία δημοσιεύθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. στις 20 Ιανουαρίου 2022

Μοιράσου το έργο

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Εκτύπωση