Σκοπός της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση υποψηφίων για τη θέση του Technical Specialist για τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο

Linkedin Ad PPF Technical Specialists

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ