Στρατηγική αξιοποίησης των Δώδεκα Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.

Αναφορικά με τη στρατηγική αξιοποίησης των Δώδεκα Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) εξετάζει δύο εναλλακτικές περιπτώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στο Δελτίο Τύπου που θα βρείτε στην ενότητα “Σχετικό Υλικό” της σελίδας.