ΤΑΙΠΕΔ: Bελτιωμένες προσφορές από τα τρία επενδυτικά σχήματα για τη μαρίνα Αλίμου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εγκυρότητα των τριών υποβληθεισών δεσμευτικών προσφορών για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Αλίμου για περίοδο 40 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.