ΤΑΙΠΕΔ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ASSET DEVELOPMENT PLAN)

Στις 26.04.2016 εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ το επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Asset Development Plan / ADP), το οποίο στις 25.05.2016 εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β 1472)

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αναφερθείτε στα έγγραφα που θα βρείτε στην ενότητα “Σχετικό Υλικό” της σελίδας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ